Cuit Zaini Hassan

Mahasiswa Kelaparan?

Saya telah minta supaya melaporkan kepada saya terus atau kepada TNC Hal Ehwal Pelajar jika ada pelajar yang tidak mampu membeli makanan.

Saya terima hanya satu laporan dan tiada laporan kepada mana-mana TNC.

Seorang yang dilaporkan kepad saya pun bukan kelaparan, cuma ada masalah menyara keluarga kerana ibu dihentikan kerja.

Universiti-universiti memang PERIHATIN dengan pelajar-pelajar miskin dan mempunyai dana yang mencukupi.

Kesahihan kajian perlu dikaji semula.

Penyelidik dari universiti sanggup bersemuka dengan pengkaji (Muslim Volunteer Malaysia) untuk melihat kaedah kajian yang digunakan.

– Idris Jusoh.

Leave a Comment

Your email address will not be published.